Binnenvaartsector het zwaarst getroffen.

De logistieke sector zal nog jaren last hebben van de coronacrisis. Zelfs wanneer de beperkingen al deze maand opgeheven zouden worden, komt geen van de modaliteiten qua vervoerde tonnages volgend jaar op het niveau van 2019 terecht en blijven ze er zo’n 4% tot 8% onder.

Dat blijkt uit onderzoek dat het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid heeft laten uitvoeren door Panteia.

Meest gunstig scenario
In het meest gunstige COVID1-scenario, waarbij de meeste beperkingen deze maand worden opgeheven, neemt het vervoerde ladinggewicht voor alle modaliteiten in 2020 af, ten opzichte van 2019. De overslag in de zeehavens wordt naar verwachting het hardst geraakt met een afname van 11% in 2020. Voor weg, spoor en binnenvaart is de afname 4% tot 5% in 2020. Daarna is er weer enigszins herstel, behalve voor de binnenvaart die in 2021 licht verder daalt (-0,3%). De maritieme overslag neemt wel weer toe met bijna 3%. Geen van de modaliteiten komt echter qua vervoerd gewicht in 2021 weer op het niveau van 2019. Dit blijft ook in het meest gunstige COVID1-scenario in 2021 zo’n 4% tot 8% onder het niveau van 2019, zo luidt de prognose.

Het moment waarop de eerste stijgingen van kwartaal op kwartaal weer te zien zijn, verschilt per modaliteit. Voor de overslag is dit in het 3e kwartaal al het geval, voor het wegvervoer en binnenvaart in het 4e kwartaal, maar voor het spoor pas in het 1ste kwartaal van 2021. Hier spelen seizoentrends een rol, aangezien over het algemeen in het 4e kwartaal altijd het meeste wordt vervoerd. Wanneer we het 4e kwartaal van 2020 vergelijken met dat van 2019, zien we wel een afname voor alle modaliteiten.

Minst gunstig scenario
In het minst gunstige COVID4-scenario, waarbij de beperkende maatregelen tot medio maart 2021 duren,  neemt het vervoerde ladinggewicht voor alle modaliteiten in 2020 veel sterker af dan het COVID1-scenario. De overslag in de zeehavens wordt naar verwachting het hardst geraakt met een afname van 18% in 2020. Voor weg, spoor en binnenvaart is de afname 8% tot 10% in 2020.

In 2021 is er nog geen herstel te verwachten en neemt het vervoervolume zelfs nog verder af. De overslag in zeehavens daalt opnieuw, ditmaal met 0,4%. Bij weg, spoor en binnenvaart is ook in 2021 sprake van een afname van 4 tot 5%. Het vervoerde volume ligt eind 2021 voor de overslag in zeehavens circa 18% onder het niveau van 2019 en bij weg, spoor en binnenvaart is dat 13 tot 14%.

In het COVID4-scenario vindt voor alle modaliteiten de grootste daling in termen van vervoerd gewicht plaats in het 2e kwartaal van 2020 (variërend van -7% tot -14% ten opzichte van kwartaal 1). Daarna stabiliseert het vervoerd gewicht en is er voor sommige modaliteiten zelfs weer een toename te zien, wat wederom gelieerd kan worden aan seizoentrends.

In 2021 is er bij dat scenario opnieuw een afname te verwachten, ofschoon minder groot dan in 2020 (extremen van -17,8% in 2020 voor de overslag in zeehavens en -5,3% voor de binnenvaart in 2021). Voor de overslag in zeehavens en het wegvervoer ligt het verwachte niveau in het COVID4-scenario in 2021 onder het dieptepunt van de kredietcrisis van 2009-2012. Dit dieptepunt was voor de overslag en het wegvervoer in 2009. Dit is niet het geval bij het COVID4-scenario voor de binnenvaart en het spoor, waar de afname minder groot is.

Binnenvaartsector
Volgens de Topsector Logistiek wordt de binnenvaartsector het zwaarst getroffen door de coronacrisis. De binnenvaart verloor al terrein in het vervoer van minerale brandstoffen, maar door de coronacrisis is dit veel erger geworden. Toch zijn Nederlandse verladers overwegend positief gestemd over het verloop van de coronacrisis. De gevolgen zijn weliswaar hard en ingrijpend op de korte termijn, maar noodzakelijke leveringen gaan gewoon door en kunnen blijven plaatsvinden.

Aan de verladende kant zijn de automotive industrie, de energiesector, olie- en gasindustrie, de voedingsmiddelenindustrie (zakelijke markt), de textielindustrie en de retailsector het meest geraakt. Minder hard getroffen is de bouwsector, met name de grond, weg en waterbouw (GWW). ‘Met uitzondering van tankopslagbedrijven zijn er geen andere sectoren, gelieerd aan de binnenvaart, die hebben geprofiteerd’, aldus de Topsector.

Lees verder: https://www.nieuwsbladtransport.nl/logistiek/2020/06/16/ladingaanbod-ook-volgend-jaar-nog-niet-terug-op-niveau-2019/

Bron: nieuwsbladtransport.nl
Foto: Pixabay.com

become part of our

Wil je meer weten over de vacatures of mogelijkheden die Logistic Recruiters jou kan bieden? Laat hier je gegevens achter, dan nemen we snel contact met je op!